Εξέταση του μαθήματος Γεωργικού Πειραματισμού

09/02/2021 - 09:42 -- Evangelia Simou
Ημ/νία:
09/02/2021
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Θέμα:
Εξέταση του μαθήματος Γεωργικού Πειραματισμού
Προπτυχιακές Σπουδές

Την Πέμπτη 11/02/2021 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση της θεωρίας των μαθημάτων:

Γεωργικός Πειραματισμός (3515, 620),

Γεωργικός Πειραματισμός - Βιομετρία (2860),

Γεωργικός Πειραματισμός – Στατιστική (440) και

Γεωργικός Πειραματισμός Ι (1105).

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο.

Συνημμένα: 
09/02/2021 - 09:42