Εξέταση Θεωρίας Γεωλογία- Ορυκτολογία 2825- Ιανουάριος 2021

08/02/2021 - 15:30 -- Angeliki Papoutsa
Ημ/νία:
08/02/2021
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Εξέταση Θεωρίας Γεωλογία- Ορυκτολογία 2825- Ιανουάριος 2021

Η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος επιλογής Γeωλογία-Ορυκτολογία της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (2825), θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω e-class την Παρασκευή 12/2 στις 9:00 π.μ. Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει την εξέταση του μαθήματος στο e-student είτε εξ αποστάσεως, είτε με φυσική παρουσία, έχουν όλοι συμπεριληφθεί στη διαδικτυακή εξέταση. Η ταυτοποίηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Εκ του Εργαστηρίου

08/02/2021 - 15:30