Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων

08/02/2021 - 12:53 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
08/02/2021
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων
Υποψήφιοι Διδάκτορες

Το Τμήμα ΔΙΓΕΣΕ προτίθεται να καλύψει  οχτώ (8) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 15-02-2021

08/02/2021 - 12:53