ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (3390) ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι (1900)

29/01/2021 - 16:37 -- Chrysavgi Gardeli
Ημ/νία:
29/01/2021
Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (3390) ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι (1900)
Προπτυχιακές Σπουδές

Παρακαλώ ενημερωθείτε από την συνημμένη ανακοίνωση.

29/01/2021 - 16:37