ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

26/01/2021 - 15:58 -- Department of F...
Ημ/νία:
26/01/2021
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρία 579η/29.12.2020), μετά από σχετική Εισήγηση της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής αναφορικά με την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών:

 

1. Οι αιτήσεις πρακτικής άσκησης θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά από 01 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου του επομένου έτους, εκτός κι αν προκύψουν εξαιρετικές συνθήκες

2. Οι 5ου έτους και οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες θα μπορούν να πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση οποτεδήποτε μέχρι την επόμενη ημερομηνία έναρξης υποβολή αιτήσεων

3. Οι φοιτητές/τριες 3ου και 4ου έτους θα μπορούν να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

4. Οι συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης για εκτός Γ.Π.Α. φορείς, θα εκδίδονται μέσα από την πλατφόρμα e-student με την ψηφιακή υπογραφή του Πρύτανη

5. Η αίτηση για την αμοιβή της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ψηφιακά από τον/ην φοιτητή/τρια στην πλατφόρμα e-student, αφού γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις από τον διαχειριστή του συστήματος

6. H Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 31 Παρ. 10 του Εσωτερικού Κανονισμού του Γ.Π.Α. (ΦΕΚ 165/16.03.1990, τ. Β΄)

7. Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης θα ενημερώνει την εικόνα του/ης φοιτητή/τριας με βάση τη Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα

 

 

26/01/2021 - 15:58