Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" και "Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων"

22/01/2021 - 16:27 -- Efstathios Panagou
Ημ/νία:
22/01/2021
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Θέμα:
Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" και "Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων"
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας γνωρίζουμε ότι η εξέταση των μαθημάτων "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" (κωδικός 2445) και "Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων" (κωδικός 3560) για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας e-class την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου ως εξής:

Εξέταση Εργαστηρίου: 08.00-09.30 πμ

Εξέταση Θεωρίας: 09.30-11.00 πμ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγγραφή των φοιτητών στην εξέταση του μαθήματος/εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί από τον διδάσκοντα με βάση τις δηλώσεις των φοιτητών στο σύστημα e-student.

22/01/2021 - 16:27