ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ READING

22/01/2021 - 12:58 -- Department of F...
Ημ/νία:
22/01/2021
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ READING
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Project title:

FBS2021-21- Charalampopoulos:Multifunctional microfibrillatedcellulosic material (Curran®) for low fat and low sugar reformulated foods

Lead supervisor: Dimitris Charalampopoulos, University of Reading, Department of Food and Nutritional Sciences

22/01/2021 - 12:58