Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ του μαθήματος ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (290)

22/01/2021 - 12:35 -- Evangelia Simou
Ημ/νία:
22/01/2021
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Θέμα:
Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ του μαθήματος ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (290)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι φοιτητές που δήλωσαν εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος, θα εξεταστούν την Τρίτη 26/1/2021 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Συγκεκριμένα:

11:00 - 13:00 για την διδακτέα ύλη από τους κ.κ. Μπεμπέλη, Τάνη (2/3 της τελικής βαθμολογίας) κωδικός για τη διαδικασία ταυτοποίησης και την προφορική εξέταση: 792olqr

και 

12:00 - 14:00 για την διδακτέα ύλη από τον κ. Βολουδάκη (1/3 της τελικής βαθμολογίας) κωδικός για τη διαδικασία ταυτοποίησης και την προφορική εξέταση: ibr88eh

22/01/2021 - 12:35