Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ των μαθημάτων Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης φυτών (270, 144)

22/01/2021 - 12:32 -- Evangelia Simou
Ημ/νία:
22/01/2021
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Θέμα:
Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ των μαθημάτων Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης φυτών (270, 144)
Προπτυχιακές Σπουδές

Την Δευτέρα 25/1/2021 και ώρα 14:00 - 17:00 θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως η εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ των μαθημάτων Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης φυτών (270, 144), ως εξής:  

14:00 - 14:20 η διαδικασία ταυτοποίησης (και για τα δύο μέρη εξέτασης) μέσω MSTeams και ακολούθως γραπτώς η εξέταση μέσω Open eClass 14:25 - 16:00.

Συνημμένα: 
22/01/2021 - 12:32