Εργαστήριο Δενδροκομίας-Εξεταστική Ιανουαρίου 2021