Ανακοίνωση εξέτασης μαθήματος "Μεθόδων γεωργοοικ/κής και κοιν/κής έρευνας" (κωδ 2375) για τους φοιτητές επι πτυχίω

18/01/2021 - 15:34 -- Eleytherios Nellas
Ημ/νία:
18/01/2021
Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτ. Συστημάτων & Αγροτ. Κοινωνιολογίας
Θέμα:
Ανακοίνωση εξέτασης μαθήματος "Μεθόδων γεωργοοικ/κής και κοιν/κής έρευνας" (κωδ 2375) για τους φοιτητές επι πτυχίω
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος  Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, οι εξετάσεις του μαθήματος «Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Έρευνας» (κωδ 2375)  στη θεωρία και στο εργαστήριο  θα γίνουν εξ αποστάσεως  σε  μορφή κοινής εξέτασης μέσω του  open eclass με ερωτήσεις, είτε πολλαπλής επιλογής, είτε ανοικτής μορφής   και  θα πραγματοποιηθούν  στις  4  Φεβρουαρίου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00-17:00.

Όσον αφορά για τις οδηγίες εξέτασης του μαθήματος  μέσω του open eclass και του Microsoft Teams  θα αναρτηθεί  στο eclass στην ενότητα του μαθήματος και θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση με συννημένο αρχείο οδηγιών, λίγες ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

 

 

Από το Εργαστήριο

Γ. Αλεξόπουλος

Ε. Νέλλας

18/01/2021 - 15:34