Εξετάσεις Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας

14/01/2021 - 14:40 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
14/01/2021
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξετάσεις Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας με κωδικούς 248  και 2960 θα γίνουν Δευτέρα 18/01/2021 στις 11:30 μέσω της πλατφόρμας eclass, ενώ η ταυτοποίηση της παρουσίας των φοιτητών θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Teams. Η εξέταση για τους φοιτητές με φυσική παρουσία, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας και Γεωλογίας, στον δεύτερο όροφο του κτηρίου Ρουσσόπουλου, την ίδια μέρα και ώρα.

Εκ του Εργαστηρίου

14/01/2021 - 14:40