Εξετάσεις ‘Φυσική Εδάφους – Αρδεύσεις’ (κωδ. 2680) (θεωρία + εργαστήριο)

13/01/2021 - 15:54 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
13/01/2021
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Εξετάσεις ‘Φυσική Εδάφους – Αρδεύσεις’ (κωδ. 2680) (θεωρία + εργαστήριο)
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις του Μαθήματος ‘Φυσική Εδάφους – Αρδεύσεις’ (κωδ. 2680) (θεωρία + εργαστήριο)  για τους φοιτητές ΓΜ του ΑΦΠ&ΓΜ θα δοθούν την Δευτέρα  01/02/2021   και ώρα 14:00--17:00. Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων των φοιτητών που θέλουν να εξεταστούν θα σας σταλεί ανακοίνωση για τη διαδικασία της εξέτασης

13/01/2021 - 15:54