ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΙΑΝ_2021

13/01/2021 - 15:51 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
13/01/2021
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΙΑΝ_2021
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις του Μαθήματος «ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ» (916)  για τους φοιτητές ΔΥΠ του ΑΦΠ&ΓΜ θα δοθούν την Τετάρτη 27/01/2021   και ώρα 14:00--15:00. Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων των φοιτητών που θέλουν να εξεταστούν θα σας σταλεί ανακοίνωση για τη διαδικασία της εξέτασης

13/01/2021 - 15:51