ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

21/12/2020 - 14:19 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
21/12/2020
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Ιωάννα Παππά, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος ιχνηλασιμότητας για τον προσδιορισμό της αυθεντικότητας ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων». Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 23.12.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α.  

Συνημμένα: 
21/12/2020 - 14:19