ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΟΥΣΗ

18/12/2020 - 15:19 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
18/12/2020
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΟΥΣΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αναστασίας Κιούση  με θέμα: «Υδρογεωλογική-Περιβαλλοντική έρευνα στη καρστική λεκάνη Άσκρης-Δόμβρενας/Βοιωτία».
Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής:
Ιωάννης Παπανικολάου Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (κύριος επιβλέπων),
Μαρία Ψυχογιού, Επίκουρη Καθηγήτρια ΓΠΑ,
Ιωάννης Μπαζιώτης Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ,

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας
MsTeams με κωδικό εισόδου: n4gt0sb

 

18/12/2020 - 15:19