αναπλήρωση περιοδείας για το προβατοστάσιο _Α εξάμηνο ΕΖΠ

01/12/2020 - 02:24 -- Panagiota Koutsouli
Ημ/νία:
01/12/2020
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
αναπλήρωση περιοδείας για το προβατοστάσιο _Α εξάμηνο ΕΖΠ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η αναπλήρωση του εργαστηρίου για το ΠΡΟΒΑΤΟΣΤΑΣΙΟ στα πλαίσια του εργαστηρίου για τις ΑΡΧΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α εξαμήνου ΕΖΠ, θα γίνει την Παρασκευή 4/12/2020 στο Microsoft Teams στο κανάλι με ονομασία Αρχές Ζωικής εργαστήριο-Κουτσούλη και με κωδικό εισόδου : fl50qxf

Η έναρξη του εργαστηρίου θα είναι στις 9.30 πμ και θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα.

εκ του εργαστηρίου

01/12/2020 - 02:24