ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΤΟΥΡΜΑ

25/11/2020 - 13:58 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
25/11/2020
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΤΟΥΡΜΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Το μάθημα "Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Δικαίου Αξιογράφων" 16:00-19:00 της Τετάρτης 25/11/2020,

αναβάλλεται λόγο σοβαρού κωλύματος του διδάσκοντος.  

 

Ο διδάσκων

Ντούρμας  Σπύρος

25/11/2020 - 13:58