ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΝΤΙΖΑ

24/11/2020 - 00:36 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
24/11/2020
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΝΤΙΖΑ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Ελευθέριος Κοντιζάς θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο «Αποτύπωση και μετρήσεις εκπομπών αερίων στο υδροθερμικό πεδίο Σουσακίου, Νομού Κορινθίας: Επιπτώσεις στο περιβάλλον» (Επιβλέπων: Ι. Παπανικολάου) την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 στις 12:00. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MsTeams με κωδικό εισόδου: nqxcp5x

24/11/2020 - 00:36