για τους φοιτητές Α εξαμήνου ΕΖΠ_αναπλήρωση εργαστηρίου

19/11/2020 - 11:11 -- Panagiota Koutsouli
Ημ/νία:
19/11/2020
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
για τους φοιτητές Α εξαμήνου ΕΖΠ_αναπλήρωση εργαστηρίου
Προπτυχιακές Σπουδές

Όσοι δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ στις δια ζώσης περιοδείες μπορούν να το παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στο Microsoft Teams:

την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, αφού συνδεθείτε στην ομάδα «ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ» με κωδικό εισόδου (CODE): c03wk2h 

1. από 11.30-12.15  ή  2. από 13.30-14.15

Εναλλακτικά τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, αφού συνδεθείτε στην ομάδα «ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ»  με κωδικό εισόδου (CODE): c03wk2h 

1. από 10.30-11.15  ή  2. από 12.30-13.15

Το εργαστήριο θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι, για προσωπικούς ή τεχνικούς λόγους, έχουν απουσία στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα καθώς και όσοι επιθυμούν να επαναλάβουν την ύλη  της ενότητας και ο διδάσκων θα είναι ο κ. Γιώργος Λαλιώτης.

Από το εργαστήριο

19/11/2020 - 11:11