Έναρξη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του εργαστηρίου του μαθήματος «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ»

05/11/2020 - 17:07 -- Aimilia-Eleni N...
Ημ/νία:
05/11/2020
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Έναρξη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του εργαστηρίου του μαθήματος «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ»
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι την Τετάρτη 18/11/2020 και ώρα 16.30 μμ αρχίζει η σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση του εργαστηρίου του μαθήματος «Φυσιολογία Φυτών».

Υπενθυμίζουμε ότι για τον σκοπό αυτό έχει επιλεγεί η πλατφόρμα Microsoft Teams. Για την εγκατάσταση και εκμάθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δικτύου-Διαδικτύων, όπου είναι ανηρτημένες οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες (http://tdd.aua.gr/applicationforms).

Τα τμήματα είναι κατανεμημένα με βάση το πρώτο γράμμα του επωνύμου των φοιτητών, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Για να βρείτε και να συμμετάσχετε στις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί και έχουν όνομα «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ … ΤΜΗΜΑ» θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που βλέπετε στην 3η στήλη του παρακάτω πίνακα.

Παρακαλείσθε να έχετε εγγραφεί στο τμήμα σας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16/11/2020.

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Κωδικός Microsoft Teams

1ο: ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ Α ΕΩΣ ΚΑΙ Δ

Σ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

r3112hy

2ο: ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ Ζ ΕΩΣ ΚΑΙ Κ

 Α.Ε. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

5jjxfkg

3ο: ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ Λ ΕΩΣ ΚΑΙ Μ

Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ

jfl9cg1

4ο: ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ Ν ΕΩΣ ΚΑΙ Ρ

Π. ΜΠΡΕΣΤΑ

mbgnpa7

5ο: ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ Σ

Γ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

04ky4cf

6ο: ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ Τ ΕΩΣ ΚΑΙ Ψ

Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

q93s1ep

05/11/2020 - 17:07