ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ MICROSOFT TEAMS

22/10/2020 - 08:50 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
22/10/2020
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ MICROSOFT TEAMS
Προπτυχιακές Σπουδές

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ που δεν έχουν συνδεθεί πρόσφατα στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ365:

https://delos365.grnet.gr

να το κάνουν ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ώστε να ανανεωθεί ο λογαριασμός τους στις υπηρεσίες Teams, Office 365 κλπ. της Microsoft.

Σε διαφορετική περίπτωση θα λήξει το δικαίωμα πρόσβασης τους και δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στα εξ αποστάσεως μαθήματα μέσω του Microsoft Teams ή ακόμη θα χάσουν αρχεία από το Onedrive τους.

Όσοι από τους φοιτητές δεν το έχουν ξανακάνει, υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να διαβάσουν και να ακολουθήσουν ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ τις οδηγίες που βρίσκονται στο σύνδεσμο:

http://tdd.aua.gr/sites/default/files/teams_for_students.pdf (ΒΗΜΑ 1)

Το Τμήμα Δικτύων-Διαδικτύου του Πανεπιστημίου δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων.

22/10/2020 - 08:50