ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ:921(ΔΤΥ)/07.10.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

16/10/2020 - 13:30 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
16/10/2020
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ:921(ΔΤΥ)/07.10.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ:921(ΔΤΥ)/07.10.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

16/10/2020 - 13:30