ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

15/10/2020 - 14:08 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
15/10/2020
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Ανακοίνωση ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για τη μελέτη  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

15/10/2020 - 14:08