Εργαστήρια με φυσική παρουσία του μαθήματος «Υδατοκαλλιέργειες» (κωδ. 41) 7ου εξαμήνου ΤΕΖΠ

14/10/2020 - 15:10 -- Emmanouil Malan...
Ημ/νία:
14/10/2020
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Θέμα:
Εργαστήρια με φυσική παρουσία του μαθήματος «Υδατοκαλλιέργειες» (κωδ. 41) 7ου εξαμήνου ΤΕΖΠ
Προπτυχιακές Σπουδές

Στον συνημμένο αρχείο αναγράφονται οι ομάδες και οι ώρες παρακολούθησης εργαστηριακών ασκήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας με φυσική παρουσία.

Επιπλέον, έχει ήδη αναρτηθεί και θα συνεχίσει να αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό στη σελίδα του μαθήματος Υδατοκαλλιέργειες (κωδ. 41) στο  e-class.

Για τις εργαστηριακές ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω MS-TEAMS θα αποστέλλονται ανακοινώσεις μέσω του e-class. O κωδικός για είσοδο στην ομάδα είναι ο ίδιος για τη θεωρία: ryub67k

Συνημμένα: 
14/10/2020 - 15:10