Διδασκαλία του Μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

13/10/2020 - 14:21 -- Giorgos Lagogiannis
Ημ/νία:
13/10/2020
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Διδασκαλία του Μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Ακαδημαϊκά Θέματα

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ότι η διδασκαλία της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" (3330) θα γίνεται εξ αποστάσεως.

Η θεωρία θα διδάσκεται μέσω της πλατφόρμας MS Teams σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, (κάθε Πέμπτη 14:30 - 16:15) και θα ξεκινήσουμε αυτή την Πέμπτη 15/10. Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ομάδα στο MS Teams με όνομα "Εισαγωγή στην Πληροφορική - Χειμερινό εξάμηνο 2020 - 2021". Ο κωδικός της ομάδας θα σταλεί τους φοιτητές με προσωπικό e-mail.

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα (θα υπάρξει νέα ανακοίνωση)

Επίσης, καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (3330 - 2895) στο Open e-Class ώστε να παρακολουθούν τις σχετικές με το μάθημα ανακοινώσεις καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αναρτάται.

Το μάθημα βρίσκεται στην κατηγορία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ » Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών » Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης » Προπτυχιακό

13/10/2020 - 14:21