Διδασκαλία του Μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

13/10/2020 - 14:07 -- Giorgos Lagogiannis
Ημ/νία:
13/10/2020
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Διδασκαλία του Μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Ακαδημαϊκά Θέματα

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ότι η διδασκαλία της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" (3330) θα γίνεται εξ αποστάσεως.

Η θεωρία θα διδάσκεται μέσω της πλατφόρμας MS Teams σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ομάδα στο MS Teams με όνομα "Εισαγωγή στην Πληροφορική - Χειμερινό εξάμηνο 2020 - 2021". Ο κωδικός της ομάδας θα σταλεί τους φοιτητές με προσωπικό e-mail.

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα (θα υπάρξει νέα ανακοίνωση)

Επίσης, καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (3330 - 2895) στο Open e-Class ώστε να παρακολουθούν τις σχετικές με το μάθημα ανακοινώσεις καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αναρτάται. Το μάθημα βρίσκεται στην κατηγορία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ » Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών » Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης » Προπτυχιακό

13/10/2020 - 14:07