Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία (3695) για το Τμήμα ΕΖΠΥ

12/10/2020 - 19:04 -- Theodoros Stathakis
Ημ/νία:
12/10/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Θέμα:
Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία (3695) για το Τμήμα ΕΖΠΥ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ΕΖΠΥ ότι η διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία (3695) θα γίνεται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams κάθε Πέμπτη 8:30-11:15 (έναρξη μαθημάτων 15/10/2020). Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ομάδα στο MS Teams με όνομα Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία (3695) στην οποία καλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a194bca1bc8974fb88543504cbcc73652%40thread.tacv2/conversations?groupId=dcfed0aa-b4ed-42a0-a191-4da58a738e12&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

και τον κωδικό: ucyekmc.

Επίσης, καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία (3695) στο Open e-Class ώστε να παρακολουθούν τις σχετικές με το μάθημα ανακοινώσεις καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αναρτάται.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στις αίθουσες του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας κάθε Τρίτη 15:30-16:15 και Τετάρτη 8:30-10:15. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την επόμενη εβδομάδα (20-21/10/2020) καθώς δεν μας έχουν αποσταλεί από την Μηχανοργάνωση οι οριστικοί κατάλογοι με τους εγγεγραμμένους φοιτητές οπότε είναι αδύνατη, προς το παρόν, η δημιουργία εργαστηριακών ομάδων. Θα επακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για τις ομάδες φοιτητών και τις αίθουσες διδασκαλίας.

Τέλος, καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος ΕΖΠΥ μεγαλύτερων εξαμήνων οι οποίοι οφείλουν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία (3695) να δηλώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και εξάμηνο) με αποστολή email στην διεύθυνση tstathakis@aua.gr ώστε να δημιουργηθεί διακριτό τμήμα (κάθε Τετάρτη 17:30-18:15) έως την Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 14:00.

Θερμή παράκληση, να δηλώσουν τα στοιχεία τους μόνο όσοι φοιτητές πραγματικά προτίθενται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο.

Ο διδάσκων του μαθήματος

Δρ. Θεόδωρος Σταθάκης

12/10/2020 - 19:04