Φυσική: έναρξη μαθημάτων θεωρίας - εργαστηρίων

12/10/2020 - 12:04 -- Konstantinos Ch...
Ημ/νία:
12/10/2020
Εργαστήριο Φυσικής
Θέμα:
Φυσική: έναρξη μαθημάτων θεωρίας - εργαστηρίων
Προπτυχιακές Σπουδές

Τα μαθήματα της ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, την ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10/20 μέσω της πλατφόρμας e-class.

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ θα ξεκινήσει, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, την ΔΕΥΤΕΡΑ 19/10/20

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θεωρητικά μαθήματα, οι ανακοινώσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τους φοιτητές θα γίνεται μέσω του e-class.

12/10/2020 - 12:04