ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ του μαθήματος «ΦΥΣΙΚΗ» (θεωρία) για το 1ο εξάμηνο του τμήματος ΕΤΔΑ

11/10/2020 - 17:39 -- Kostas Bethanis
Ημ/νία:
11/10/2020
Εργαστήριο Φυσικής
Θέμα:
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ του μαθήματος «ΦΥΣΙΚΗ» (θεωρία) για το 1ο εξάμηνο του τμήματος ΕΤΔΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες

Η θεωρία του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ θα διδαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας open eclass (https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/ETDA137/), με βάση το τροποποιημένο πρόγραμμα κάθε Δευτέρα, 11:30 – 14:15. Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει στις 19/10/2020. Οι εκπαιδευτές, θα σας δηλώσουν ως χρήστες, για την παρακολούθηση του μαθήματος, βάσει της λίστας που θα παραλάβουν από το estudent. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό, είναι η εγγραφή σας στο open eclass. Όταν συμπεριληφθείτε στη λίστα χρηστών του μαθήματος, θα λάβετε σχετικό μήνυμα. Παλαιότεροι/ες φοιτητές/τριες που θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα, πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής στο μάθημα (στο open eclass).

Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω της «Τηλεσυνεργασίας». Στα «Έγγραφα» θα βρείτε αναρτημένες τις διαλέξεις και υλικό για το διάβασμά σας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρήση της πλατφόρμας θα πούμε στο εναρκτήριο μάθημα.

Τα παραπάνω αφορούν καθαρά τη θεωρία του μαθήματος. Για τα εργαστήρια θα βγει για σχετική ανακοίνωση (με την ολοκλήρωση των εγγραφών στις 14-10-2020). Οι δύο πρώτες ασκήσεις είναι θεωρητικές και θα γίνουν εξ αποστάσεως σε διαφορετικό link στο open eclass με όνομα «Εργαστήριο Φυσικής», που θα σας γνωστοποιηθεί σύντομα. Οι υπόλοιπες εργαστηριακές ασκήσεις θα γίνουν με τη φυσική σας παρουσία στους χώρους του εργαστηρίου Φυσικής σε ομάδες των 20-25 ατόμων με τήρηση των ενδεδειγμένων πρωτόκολλων (τήρηση αποστάσεων και υποχρεωτική χρήση μάσκας). Θα λάβετε για αυτό σχετικό πρόγραμμα και οδηγίες.    

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους/ες,

Ο Διδάσκων,

Κ. Μπεθάνης

11/10/2020 - 17:39