Μάθημα Ανόργανης Χημείας 1ου εξαμήνου Τμήματος Ε.Ζ.Π

09/10/2020 - 22:25 -- Sofia Koulocheri
Ημ/νία:
10/10/2020
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Θέμα:
Μάθημα Ανόργανης Χημείας 1ου εξαμήνου Τμήματος Ε.Ζ.Π
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Οι φοιτητές των Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα Ανόργανης Χημείας, 1ου εξαμήνου (Θεωρία και Εργαστήριο), να λαμβάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις και  να έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα AUA Open eClass (https://mediasrv.aua.gr/eclass/). Μπορούν να συνδεθούν με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που έλαβαν κατά την εγγραφή τους. Κατά την πρώτη τους είσοδό τους στο eClass θα πιστοποιηθούν από τον διαχειριστή του συστήματος και στη συνέχεια θα επιλέξουν μέσα από τα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος  (Σχολή Επιστημών των Ζώων /Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής/Προπτυχιακό) και θα κάνουν αίτημα εγγραφής μέσα από την πλαρφόρμα AUA Open eClass  στα μαθήματα:

  1. Θεωρία Ανόργανης Χημείας 2020-21
  2. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 2020-21

Για την παρακολούθηση των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Microsoft Teams μέσα από την Ομάδα (team): Ε.Ζ.Π.- ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2020-2021

Για την χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams πρέπει να  γίνει ταυτοποίηση στο ΔΗΛΟΣ (https://delos365.grnet.gr/) και να ακολουθηθούν οι Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της στην ιστοσελίδα: http://tdd.aua.gr/applicationforms / Τηλεσυνεργασία με το Microsoft Teams / Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου.

Για την έναρξη του μαθήματος (Θεωρία και Εργαστήριο) θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση μέσω του AUA OpeneClass.

09/10/2020 - 22:25