Διδασκαλία του μαθήματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος [κωδ. 2845]» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

09/10/2020 - 12:55 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
09/10/2020
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Θέμα:
Διδασκαλία του μαθήματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος [κωδ. 2845]» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα του 7ου εξαμήνου  «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» [κωδ. 2845], ότι η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται εξ αποστάσεως, μέσω MS-Teams, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο κωδικός πρόσβασης στην ομάδα του MS-Teams, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη διδασκαλία του μαθήματος (τρόπο διδασκαλίας την κάθε εβδομάδα, κ.λπ.), εφεξής θα αναρτώνται μόνο στη σελίδα του μαθήματος στο e-class (στο link: https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/EFP145/), στο πεδίο «Ανακοινώσεις».

 

Εκ του Εργαστηρίου

09/10/2020 - 12:55