Έναρξη μαθήματος Υδατοκαλλιέργειες κωδ. 41 ΤΕΖΠ

08/10/2020 - 12:00 -- Emmanouil Malan...
Ημ/νία:
08/10/2020
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Θέμα:
Έναρξη μαθήματος Υδατοκαλλιέργειες κωδ. 41 ΤΕΖΠ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η θεωρία του μαθήματος «Υδατοκαλλιέργειες» του 7ου εξαμήνου ΤΕΖΠ θα ξεκινήσει την Τρίτη 13/10/2020 με μεταφόρτωση ηχογραφημένων διαλέξεων στη σελίδα του μαθήματος «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» στο e-class.

Για εξ αποστάσεως διαλέξεις θα βγαίνουν ανακοινώσεις από τη σελίδα του μαθήματος στο e-class εβδομαδιαία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ομάδα του MSTEAMS θα χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ryub67k

Για τις εργαστηριακές ασκήσεις με φυσική παρουσία θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γ.Π.Α.

08/10/2020 - 12:00