ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

06/10/2020 - 11:45 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
06/10/2020
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για τη μελέτη  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

06/10/2020 - 11:45