Έναρξη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του μαθήματος «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ»

05/10/2020 - 13:09 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
05/10/2020
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Έναρξη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του μαθήματος «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ»
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι την Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 11.30 πμ αρχίζει η σύγχρονη τηλεκπαίδευση του μαθήματος «Μοριακή Φυσιολογία Θρέψης Φυτών». Υπενθυμίζουμε ότι για τον σκοπό αυτό έχει επιλεγεί η πλατφόρμα Microsoft Teams. Για την εγκατάσταση και εκμάθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δικτύου-Διαδικτύων, όπου είναι ανηρτημένες οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες (http://tdd.aua.gr/applicationforms).

 

Για να βρείτε και να συμμετάσχετε στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω κωδικό:

8b50pq2

05/10/2020 - 13:09