Πρόγραμμα διδασκαλίας Θεωρίας και Εργαστηρίων ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ) (244) για τον Οκτώβριο 2020

05/10/2020 - 11:03 -- Nikolaos Ntoulas
Ημ/νία:
05/10/2020
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Πρόγραμμα διδασκαλίας Θεωρίας και Εργαστηρίων ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ) (244) για τον Οκτώβριο 2020
05/10/2020 - 11:03