Αρχές Συντήρησης Τροφίμων

03/10/2020 - 15:23 -- Manolis Anagnostaras
Ημ/νία:
03/10/2020
Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων
Θέμα:
Αρχές Συντήρησης Τροφίμων
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους (παρουσίες
εργαστηρίου, κλπ) στο μάθημα Αρχές Συντήρησης Τροφίμων (μάθημα εαρινού
εξαμήνου στο «παλαιό» πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος), να παρακολουθήσουν,
στέλνοντας αίτημα εγγραφής μέσω στο e-class για το αντίστοιχο μάθημα
χειμερινού εξαμήνου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, το μάθημα
Συντήρηση Τροφίμων.
Αιτήματα να γίνονται αποκλειστικά εντός των δυο πρώτων εβδομάδων από την
έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.

Νικόλαος Γ. Στοφόρος

Α/Α: 
9
03/10/2020 - 15:23