Ανακοίνωση για το μάθημα της ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ

02/10/2020 - 13:31 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
02/10/2020
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Ανακοίνωση για το μάθημα της ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι η διδασκαλία του μαθήματος της Μοριακής Φυσιολογίας Θρέψης Φυτών θα πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι οι διαλέξεις θα διεξάγονται μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, αλλά όπου χρειάζεται θα οργανωθεί και δια ζώσης ενισχυτική διδασκαλία σε ολιγομελή τμήματα φοιτητών.

Για τις ανάγκες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης έχει επιλεγεί η πλατφόρμα Microsoft Teams. Για την εγκατάσταση και εκμάθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δικτύου-Διαδικτύων, όπου είναι ανηρτημένες οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες: http://tdd.aua.gr/applicationforms.

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις μέσω των οποίων θα ενημερωθείτε εγκαίρως τόσο για τον κωδικό που θα χρειαστείτε για να γραφτείτε στο αντίστοιχο μάθημα στην πλατφόρμα Microsoft Teams, όσο και για την ημέρα και ώρα έναρξης των διαλέξεων της θεωρίας και των εργαστηρίων.

02/10/2020 - 13:31