Προκήρυξη/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών

29/09/2020 - 09:45 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
29/09/2020
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
Προκήρυξη/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών
Υποψήφιοι Διδάκτορες

Σύμφωνα με την απόφαση της με αριθμ. 21/25-09-2020, θέμα 3ο,  Συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ)

προκηρύσσονται  ένδεκα (11) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων. Επισυνάπτεται η Πρόσκληση/Προκήρυξη.

 

29/09/2020 - 09:45