Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

23/09/2020 - 11:19 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
23/09/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

23/09/2020 - 11:19