Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου μαθήματος «Εχθροί και Ασθένειες Ανθοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών»

23/09/2020 - 00:02 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
23/09/2020
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου μαθήματος «Εχθροί και Ασθένειες Ανθοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών»
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το μάθημα ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (2735) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 11.00 – 11.50 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) και 12.00 – 13.00 (ΘΕΩΡΙΑ), μέσω της πλατφόρμας e-Class.

Το μάθημα για την εξέταση του εργαστηρίου στηv πλατφόρμα e-Class ονομάζεται «Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος "Εχθροί και Ασθένειες Ανθοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών" (2735) Σεπτέμβριος 2020». Η εξέταση του εργαστηρίου θα περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις επιλογής Σωστό ή Λάθος με φυτοπαθολογικά θέματα και 5 φωτογραφίες εντομολογικών εχθρών επί φυτών προς αναγνώριση, χωρίς αρνητική βαθμολογία. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 25 λεπτά.

Το μάθημα για την εξέταση της θεωρίας στηv πλατφόρμα e-Class ονομάζεται «Εξετάσεις θεωρίας μαθήματος "Εχθροί και Ασθένειες Ανθοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών" (2735) - Σεπτέμβριος 2020». Η εξέταση της θεωρίας θα περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μόνο μια σωστή απάντηση και χωρίς αρνητική βαθμολογία. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 40 λεπτά.

Η εγγραφή των φοιτητών στο e-Class για την εξέταση του μαθήματος (Θεωρία και Εργαστήριο) θα γίνει από τους διδάσκοντες με βάση την κατάσταση εξετάσεων όπως αυτή έχει δοθεί από το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει λόγος αποστολής μηνυμάτων από τους εξεταζόμενους προς τους διδάσκοντες για τον παραπάνω λόγο.

Τα μαθήματα για τις εξετάσεις στο e-Class θα γίνουν ορατά στους εξεταζόμενους ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TEAMS και λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης.

Η εξέταση με φυσική παρουσία για τους φοιτητές που θα παρουσιασθεί κώλυμα κατά την εξ’ αποστάσεως εξέταση (το οποίο θα δηλωθεί εντός 30 λεπτών από τη λήξη της εξέτασης στο email epaplom@aua.gr) θα διεξαχθεί την Tετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 11.00 στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Στη πλατφόρμα MS Teams η εγγραφή θα γίνει στο «Σεπτέμβριος 2020 (2735) Εξετάσεις εργαστήριου και θεωρίας του μαθήματος "Εχθροί και Ασθένειες Ανθοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών"» με κωδικό πρόσβασης ckook0a

H εγγραφή στο MS Teams θα γίνει με πρωτοβουλία του κάθε εξεταζόμενου.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

23/09/2020 - 00:02