Άρθρο 68 Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους

18/09/2020 - 15:22 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
18/09/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Άρθρο 68 Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους
Διοικητικά Θέματα

Διατάξεις του Νόμου 4722/2020: Άρθρο 68 Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους

18/09/2020 - 15:22