ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ

17/09/2020 - 09:05 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
17/09/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ
Συνημμένα: 
17/09/2020 - 09:05