Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ

16/09/2020 - 10:30 -- Ioanna Zormpa
Ημ/νία:
16/09/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης τεσσάρων (4) κενών θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι (ΑΔΑ: ΩΗΜΧ46Ψ8Ζ6-ΤΡΨ)

16/09/2020 - 10:30