Εξέταση των μαθημάτων ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (κωδ. 36) και ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ (κωδ. 168) Σεπτέμβριος 2020

14/09/2020 - 13:08 -- Emmanouil Malan...
Ημ/νία:
14/09/2020
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Θέμα:
Εξέταση των μαθημάτων ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (κωδ. 36) και ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ (κωδ. 168) Σεπτέμβριος 2020

Η εξ αποστάσεως εξέταση για τα μάθημα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» (κωδικός 36) και «ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ» (κωδικός 168 - αναβολή από 14.09.2020) θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω της πλατφόρμας AUA Open eClass.

14/09/2020 - 13:08