2020.Προκήρυξη εκλογών - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων Yπηρεσιακού Συμβουλίου

10/09/2020 - 12:19 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
10/09/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
2020.Προκήρυξη εκλογών - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων Yπηρεσιακού Συμβουλίου
Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα διεξαχθούν στις 22 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη από τις 8:00 έως τις 17:00, στην αίθουσα Εκλογών για τους μόνιμους υπαλλήλους και στην αίθουσα Συγκλήτου για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (1 ος όροφος του Κεντρικού κτιρίου) του Ιδρύματος

10/09/2020 - 12:19