Εξέταση του μαθήματος ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ (κωδ. 168) Σεπτέμβριος 2020