ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ» ΤΕΤΔΑ (350) ΣΕΠΤ.2020

07/09/2020 - 10:38 -- Golfo Moatsou
Ημ/νία:
07/09/2020
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ» ΤΕΤΔΑ (350) ΣΕΠΤ.2020
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση της Θεωρίας και του Εργαστηρίου 350 (Γαλακτοκομία) θα γίνει την 9η /9/2020 11:00-15:00, όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα των εξετάσεων.

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση θα γίνει μέσω του e-class με ταυτόχρονη πιστοποίηση μέσω του MS Teams.

Η εγγραφή των εξεταζομένων φοιτητών στην εξέταση γίνεται αυτόματα εφόσον έχουν δηλώσει το μάθημα στο e-student και είναι γραμμένοι στο e-class.

Η εξέταση με φυσική παρουσία θα γίνει την 9η/9/2020, στο Εργαστήριο Γαλακτοκομίας.

Οι εξειδικευμένες οδηγίες για τις εξετάσεις του 350 αναφέρονται:

Α) στα προσωπικά μηνύματα που έχουν λάβει την 4η και 5η/9 /2020 οι εξεταζόμενοι μέσω του student, και

Β) στις ανακοινώσεις του μαθήματος στο e-student

Εάν χρειασθεί επιπλέον οδηγία, αυτή θα σταλεί στους εξεταζόμενους μήνυμα μέσω του e-student.

07/09/2020 - 10:38