ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ & ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

06/09/2020 - 00:11 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
06/09/2020
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ & ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτοπαθολογίας (1850) για τους φοιτητές των τμημάτων ΕΚΤΟΣ του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 17.00 – 18.00, μέσω της πλατφόρμας e-class. Το μάθημα για την εξέταση στη πλατφόρμα e-class ονομάζεται ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1850_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020.

Η εξέταση του Εργαστηρίου θα περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις επιλογής Σωστό ή Λάθος, χωρίς αρνητική βαθμολογία και 6 φωτογραφίες ασθενών φυτών ή/και παρασκευασμάτων φυτοπαθογόνων μικροοοργανισμών προς αναγνώριση της ασθένειας ή/και του παθογόνου. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 22 λεπτά.

Η εξέταση με φυσική παρουσία για όσους εξεταζόμενους το δηλώσουν με αυτό το τρόπο εξέτασης καθώς και για τους φοιτητές που θα παρουσιασθεί κώλυμα κατά την εξ’ αποστάσεως εξέταση (το οποίο θα δηλωθεί εντός 30 λεπτών από τη λήξη της εξέτασης στο email aliki@aua.gr) θα διεξαχθεί την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 9.30 πμ στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.

Η εγγραφή των φοιτητών στο e-class για την εξέταση του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος Φυτοπαθολογία (1850) θα γίνει από τους διδάσκοντες με βάση την κατάσταση εξετάσεων όπως αυτή έχει δοθεί από το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει λόγος αποστολής μηνυμάτων από τους εξεταζόμενους προς τους διδάσκοντες για τον παραπάνω λόγο.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Στη πλατφόρμα MS Teams η εγγραφή θα γίνει στο “ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020_ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1850”. H εγγραφή στο MS Teams θα γίνει με πρωτοβουλία του εξεταζόμενου μία μέρα πριν την εξέταση. Ο κωδικός στο MS teams για την ηλεκτρονική επιτήρηση της εξέτασης είναι:

f4m1jc5

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

06/09/2020 - 00:11