Εγγραφή στις εξετάσεις (e-class)

05/09/2020 - 21:14 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
05/09/2020
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Θέμα:
Εγγραφή στις εξετάσεις (e-class)
Προπτυχιακές Σπουδές

Ειδοποιούνται οι φοιτητές με ΑΜ: 12792, 14732, 15051, 15068, 15348, 15356, 15390, 15707, 16685, 17103, 109034, 110116, 111106, 116004, 214123, 216022, 216029, 216095, 313026, 318119, 318133 καθώς και όσοι άλλοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος και δεν έχουν ανοίξει λογαριασμό στο e-class να ανοίξουν άμεσα λογαριασμό στο e-class  και μετά να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες για να τους εγγράψουν στις εξετάσεις των μαθημάτων – διαφορετικά δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφή φοιτητών στις εξετάσεις των μαθημάτων στο e-class  δεν μπορεί να γίνει την ημέρα και την ώρα των εξετάσεων!!!

Εκ του Εργαστηρίου

05/09/2020 - 21:14